Obchody uroczystości upamiętniającej Bitwę pod Sikorami 8 sierpnia 1945 r.

    Jubileuszowe spotkanie zorganizowali: wójt gminy Bielany, Nadleśnictwo Sokołów oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bielanach, honorowy patronat nad uroczystością objął senator Waldemar Kraska. 

Obchody rozpoczęło złożenia kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem w Sikorach. Następnie podczas mszy świętej w kościele w Rozbitym Kamieniu modlono się w intencji wszystkich mieszkańców gminy Bielany, którzy swoje życie poświęcili walce o wolność Ojczyzny. Kolejna część niedzielnych obchodów odbyła się w Regionalnym Ośrodku Kultury w Rozbitym Kamieniu i rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Okolicznościowy list w imieniu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka odczytał naczelnik Wydziału Orzecznictwa Leszek Czajkowski. Senator Waldemar Kraska podkreślił patriotyzm mieszkańców gminy Bielany i dziękował za pamięć o tych, którzy walczyli o wolność naszego narodu. Wójt Zbigniew Woźniak z kolei dziękował senatorowi w imieniu mieszkańców za wsparcie samorządu i wręczył pamiątkowy grawerton. Podczas uroczystości Jacek Odziemczyk odebrał przyznany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych medal „ Pro Patria”. Tego dnia wygłosił okolicznościową prelekcję. Nie skupił się tylko na bitwie pod Sikorami, lecz przypomniał postaci z Rozbitego Kamienia, zaangażowane w walkę o wolność Ojczyzny w czasie II wojny światowej i po niej. Prelekcję połączono z programem artystycznym, przygotowanym przez uczennicę Karolinę Jeżowską pod opieką nauczyciela Dominika Grzyba. Tego dnia także Mariusz Murawski dyrektor Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej zaprezentował oryginalną broń z okresu II wojny światowej. Po części oficjalnej na uczestników czekała grochówka wojskowa oraz grill.