R-105M

Radiostacja UKF

Jest zmodernizowanym następcą radiostacji R-105dM. Jej warianty do pracy na innym zakresie częstotliwości miały oznaczenia: R-108M – od 28,5 do 36,5 MHz; R-109M - 21,5 do 28,5 MHz.

Mimo podobnej nazwy jest to już zupełnie inna konstrukcja, znacznie lżejsza (obudowa z bakelitu), zbudowana na lampach subminiaturowych i półprzewodnikach. R-105M przeznaczona była dla sił lądowych.

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości 36 - 46,1 MHz
Rodzaje emisji modulacja częstotliwości (FM)
Skok częstotliwości przestrajanie płynne, działki skali co 25 kHz
Praca bez poszukiwania i podstrajania zapewniona dzięki kalibratorowi kwarcowemu, wysokostabilnej heterodynie i precyzyjnej skali optycznej
Częstotliwość pośrednia 793,8 kHz
Moc wyjściowa 1 W
Czułość odbiornika nie gorzej niż 1,5 μV
Dewiacja częstotliwości 5 kHz
Sterowanie lokalne i zdalne poprzez polowy aparat telefoniczny
Zasilanie z wewnętrznej baterii 2 szt. akumulatorów Ni – Cd 2,4 V / 24 Ah
Czas pracy ok. 20 godzin przy stosunku czasu odbioru do nad. jak 3:1
(na jednym komplecie akumulatorów)
Waga ok. 14 kg (komplet roboczy)
Zanurzenie wytrzymuje zanurzenie w wodzie do 0,5 m przez 10 minut
(z zamkniętymi oboma pokrywami)